NE ARAMIŞTINIZ ?

Çalışan Öneri Formu

Öneri Sahibi
Aşağıdaki Alanlar Değerlendirme Esnasında Doldurulacaktır.
ÖN DEĞERLENDİRME (Öneri Sistem Sorumlusu Tarafından Doldurulacaktır):
ÖNERİ DEĞERLENDİRME (İlgili Komite Tarafından Doldurulacaktır)