NE ARAMIŞTINIZ ?

Medya

04.10.2019

Risk Analizi ve R5 Eğitimlerimiz Tamamlandı

Maden ve Santralde Risk değerlendirme raporları yenilendi. Bu raporları Risk Değerlendirme Ekibimiz büyük bir titizlikle tüm riskleri analiz ederek tamamladılar. Oluşturulan risk analizleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar bir eğitimle Maden Şube çalışanları ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra R5 eğitimleri de yapılmaya başlandı. R5 eğitimleri kişisel risk değerlendirme eğitimidir. Her çalışanımız kendi iş başlangıcında işi ile ilgili risk analizi yapar. Bu riskleri nasıl değerlendireceği, kiminle irtibatta olacağı, risklerini nasıl analiz edecekleri, nasıl bir süreç izleyecekleri uzmanlarımız tarafından çalışanlarımızla paylaşıldı. Bu eğitimler mevzuat gereği değil İSG Direktörlüğümüzün yaptığı, kurumsal İSG kültürünü oluşturmaya yönelik eğitimlerden biridir. Çalışanlarımızın hem kendi güvenliklerini hem de çalışma verimlerini arttırmaya yönelik olan bu eğitimler belli periyodlarla, çeşitlendirilerek devam edecek.