NE ARAMIŞTINIZ ?

Medya

06.08.2018

(2018-152) SANTRAL & MADEN DİREKTÖRLÜĞÜ ATIK SATIŞI

Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ Santral ve Maden Direktörlüğünde (bundan sonra İşveren olarak anılacaktır) oluşan ve yaklaşık olarak miktarları ve kodları aşağıdaki tabloda belirtilen, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği başta olmak üzere Çevre Kanunu ve mer'i mevzuatı doğrultusunda toplanması, işlenmesi, nakliyesi ve geri kazanım / ara depolama / bertaraf işlemlerinin yapılması işinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili firmaya yaptırmasıdır.