NE ARAMIŞTINIZ ?

Medya

29.06.2018

(2018_166)_İpli Acil Durdurma Şalteri Temin İşimiz

Konu :  Tınaz L2-L3 bantları ve cüruf bantları için acil durdurma tertibatında kullanılmak üzere 100 Adet ipli şalter alınması işidir.

Fiyat teklif formu ve paylaşılan dökümanlar kaşe imzalı olarak sunulmaması halinde teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

Saygılarımızla