NE ARAMIŞTINIZ ?

Medya

11.07.2018

(2018-169) 6 kW MOTOR STATOR SARIM İHALESİ

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

ÖZELLİK

MİKTAR Adet

BİRİM FİYAT

TOPLAM FİYAT

1

1 ADET 6 kV ELEKTRİK MOTOR STATORUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YENİDEN SARILMASI IŞI

3150 kW

1

 

 

Ek:

1-Teknik Şartname(4 Sayfa)

2-İhale konusu alım Teknik şartname esaslarında yapılacak olup katılımcı firmalar Fiyat Tekliflerini Teknik Şartnamede belirtilen hususları dikkate alarak sunacaklardır.

3-Teklif sahipleri, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ATEX sertifikasına sahip olacaklar, belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir.