NE ARAMIŞTINIZ ?

Medya

14.07.2020

DENETİMLERDEN MEMNUN EDİCİ SONUÇLAR ALINDI

Dünya standartlarında üretim sağlamak için denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Gerekli kalite belgelerini almak ve mevcut belgelerin de devamlılığını sağlamak adına yapılan denetimler başarı ile tamamlandı.

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. 3. Taraf periyodik denetiminden istenilen sonuçlar alındı.

 İki gün süren denetimler yerinde ve online olarak gerçekleştirildi. 3. Taraf 2. Ara tetkik dış denetiminde; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standartlarının sürdürülmesi uygun görüldü.OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ’den TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne geçildi.