NE ARAMIŞTINIZ ?

Medya

21.08.2019

Santral ve Madenimizde 5S Çalışmaları

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. Entegre Yönetim Sistemleri Müdürlüğü’nce departmanlardaki çalışma ortamının kalitesi, güvenliği ve performansının arttırılmasına yönelik 5S tekniği; İnşaat Bakım Atölyesinde pilot uygulama olarak başlatılmıştır. İlk uygulamanın devamında Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. bünyesinde bulunan tüm atölyeler ve diğer çalışma ortamlarında, eğitimlerin verilerek uygulanması hedeflenen bu teknik ile israfın ortadan kaldırılması, makina, ekipman, malzeme ve stokların yerleşim yeri ve pozisyonunun kontrol altına alınması, düzenli bir çalışma ortamı sağlanarak performansın ve verimliliğin arttırılması planlanmaktadır. Peki 5S tekniği nedir? 5S tekniği; işletmelerdeki düzen ve disiplini sağlamak, gereksiz malzeme stokunu engellenmek, çalışanların verimliliğini arttırmak, düzgün ve kolay ulaşılır arşivleme yapılmasını sağlamak, malzeme ve işgücü israfını azaltmak, güvenliği ve çalışma motivasyonunu artırmak amacıyla oluşturulan bir sistematiktir. Ayrıca, küçükten büyüğe çoğu işletmenin, en küçük ayrıntıları dahi denetlemesini sağlar. 5S; Seiri (Ayıklama), Seiton(Düzen), Seiso(Temizlik), Seiketsu(Standartlaşma), Shitketsu(Disiplin) kelimelerinin slogan haline getirilmiş halidir.