NE ARAMIŞTINIZ ?

Medya

28.04.2020

(2020-045) SAP-PM SİSTEMİ ÜZERİNDEN BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU

YATAĞAN TERMİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİ A.Ş.

ENTEK ELEKTRİK İNŞAAT A.Ş.

SAP-PM SİSTEMİ ÜZERİNDEN BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU İŞİ.