NE ARAMIŞTINIZ ?

Tarihçe

Yatağan Termik Santrali, 1 Aralık 2014 tarihinde Aydem Holding tarafından devralındı.
2014
Aralık ayında 3. Ünite devreye alındı.
1984
Haziran ayında 2. Ünite devreye alındı.
1983
Ekim ayında santralin 1. Ünitesi devreye girdi.
1982
Ağustos ayında montaj çalışmalarına başlandı.
1978
Santralin inşaatına başlandı.
1977
Santral ihalesine katılan firmalar arasından seçilen Polonya menşeli firma ile ön anlaşma imzalandı.
1976
Yatağan Termik Santralı, Muğla-Yatağan linyit havzasındaki kömürün değerlendirilmesi ve ulusal enerji sisteminin ihtiyacının karşılanması amacıyla yatırım programına alındı.
1975