Hakkımızda

YATAĞAN TERMİK SANTRALİ HAKKIMIZDA

Türkiye’nin Milli Enerji Üretimi

Yatağan Termik Santrali Muğla ilinin 26 km kuzeyinde bulunan Yatağan ilçesine 3 km uzaklıkta, 1.163.000 m2 lik alan üzerinde kurulu Türkiye’nin on birinci büyük termik santralidir.

Yatağan Termik Santrali, Muğla-Yatağan linyit havzasındaki düşük kalorili kömürün değerlendirilmesi ve ulusal enerji sisteminin ihtiyacının karşılanması amacıyla 1975 yılında yatırım programına alınmıştır. Santralin yer seçiminde; kömür yatakları ile kül ve curuf atma sahasına yakınlığı, santralin ihtiyacı olan suyun bulunabilirliği ve yakınlığı, elektrik tüketim merkezlerine yakınlığı,depreme mukavemet bakımından fay hattında bulunmayışı, karayolu ulaşım kolaylığı ve rüzgar yönü dikkate alınmıştır. Termik santralin yapımına 1977 yılında başlanarak, her biri 210 MW gücünde olan ünitelerden ilki 1982’de, ikincisi 1983’te, üçüncüsü ise 1985’te işletmeye açılmıştır.

Toplam kurulu gücü 630 MW, yıllık enerji üretim kapasitesi 4096 GWh (4 milyar 500 milyon kWh) dir. Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. 9 adet ruhsat sahasına sahiptir. Yılda ortalama 30.000.000 m3 dekapaj ve 5.200.000 ton kömür üretimi yapılmaktadır.

Yatağan Termik Enerji, 2014 yılı sonunda Aydem Holding bünyesine dahil olmuştur.