Maden ve Kömür Tedarik Direktörlüğü & Yeraltı Yatırımları Direktörlüğü

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş.

Maden ve Kömür Tedarik Direktörlüğü & Yeraltı Yatırımları Direktörlüğü

TKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ), 1984'te Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin kömür talebini karşılamak amacıyla kurulmuştur. 2014 yılında, Yatağan Termik Santrali ve kömür ocakları, özelleştirme süreciyle Aydem Holding bünyesindeki Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş ye dahil olmuştur.

Eskihisar, Tınaz, Bağyaka ve Bayır-Salihpaşar bölgelerindeki ruhsatlarımızda yer alan açık ve yer altı işletmesine uygun kömür rezervleri, Maden ve Kömür Tedarik Direktörlüğü ile Yeraltı Yatırımları Direktörlükleri tarafından üretilmektedir. Kömür ihtiyacının bir kısmı ise rödovanslı sahalardan ve dış tedarikçilerden temin edilmektedir. Ayrıca, ruhsatlarda bulunan kömür dışı madenlerin de ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

 

Maden Hakları

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. 9 adet ruhsat sahasına sahiptir. 

İşletme Sistemi

İşletme sistemi olarak, ekskavatör-kamyon ve dragline müşterek kullanılmaktadır. İnceltme dekapajı ekskavatör-kamyon kombinasyonu ile yapılmakta, kömür üzerinde kalan yaklaşık 25 metrelik örtü dragline ile kazılmaktadır. Üzeri açılan kömürler ekskavatörle kamyonlara yüklenerek taşınmaktadır.  

Yılda ortalama 30.000.000 m3 dekapaj ve 5.200.000 ton kömür üretimi yapılmaktadır.

Araç Parkı

Eskihisar açık işletme sahasında 65yd³ kapasiteli, Tınaz açık işletme sahasında 32yd³ kapasiteli olmak üzere 2 adet dragline ile 15yd³ kapasiteli 9 adet, 10yd³ 2 adet elektrikli ekskavatör, 48 adet 77 tonluk toprak kamyonu, 8 adet 135 tonluk kömür kamyonu, 28 adet buldozer ve 30 adet yardımcı iş makinası kullanılmaktadır.  

Kuruluştan Bugüne Yapılan Dekapaj ve Üretilen Kömür Miktarı

Açık İşletme Üretimi Yapılan Dekapaj (m³) Üretilen Kömür (ton)
Eskihisar 393.550.000 94.691.000
Tınaz 234.003.000 28.571.000
Bağyaka 26.079.000 15.120.000
Bayır-Salihpaşalar 2.162.000 897.000
Toplam 655.794.000 139.279.000

Rezerv ve Kalite

Şirketimize ait ruhsat sahalarındaki rezerv miktarları ile kimyasal analiz sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

Açık İşletme 51.000.000 ton AID: 2.209 KCal/kg, Nem: %38, Kül: %27
Yeraltı işletmesi 110.000.000 ton AID: 2.653 KCal/kg, Nem: %30, Kül: %23
Toplam Rezerv 161.000.000 ton  

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. Maden Direktörlüğü’ne ait ruhsat sahalarında Açık İşletme rezervlerine ek olarak Yeraltı İşletmesine uygun rezervler de vardır. Yeraltı işletmesine geçilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.