Tarihi ve Kültürel Değerlere Saygı

Toplum Destek Projeleri

Tarihi ve Kültürel Değerlere Saygı

Arkeolojik Kurtarma Kazısı Çalışmaları

Yatağan Termik Üretim A.Ş. ruhsatlı kazı alanlarında geçmişten günümüze Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından arkeolojik kazılar yapılmaktadır. Yeraltı kaynaklarının milli ekonomiye kazandırılması ve enerji ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılamak için yürütülen madencilik faaliyetlerinin yanı sıra bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini korumak, insanlığın ortak mirası olan eserleri tahrip etmeden ülke turizmine katkı sağlamak en büyük amacımızdır.

2016 yılında, Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Müzesi Müdürlüğü arasında bir protokol yapılarak, kömür çıkarma faaliyetleri sırasında kültür varlıklarının kurtarılmasına yönelik kazı öncesi, devamı ve sonrasındaki işlemlere ait esaslar belirlenmiştir.

Kazı Öncesi

Protokolle Yatağan Termik Üretim ruhsat alanlarındaki çalışma sınırları belirlenmiştir ve buna göre yapılacak dekapaj projeleri 6 ay öncesinden Müze Müdürlüğü’ne bildirilmektedir. Müze Müdürlüğü gerekli yüzey araştırmalarını yaptıktan sonra dekapaj projesinin şekillendirilmesi konusunda görüş bildirmekte ve projeler bu doğrultuda hazırlanarak uygulanmaktadır.

Kazıların Devamı

Kazı çalışmalarında Müze Müdürlüğü tarafından belirlenen sayı ve nitelikteki arkeolog, uzman ve diğer çalışanların temini ile personel giderleri Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Müze müdürlüğü adına gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve temizlik çalışmaları ile her türlü restorasyon, belgeleme, envanter, fotoğraflama, teşhir ve tanzim çalışmalarına ait tüm giderler Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. tarafından karşılanmaktadır. Kazıdan çıkan eserlerin laboratuvar, fotoğrafhane, çizim odası çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla Yatağan Termik bünyesinde bir Kazı Evi oluşturularak kazı heyetine tahsis edilmiştir.

Çalışmalarda ortaya çıkan ve korunmasına karar verilen taşınır buluntuların Müze Müdürlüğü’ne güvenli bir şekilde nakli sağlanmaktadır.

Müze Müdürlüğü tarafından taranan ve dekapaja uygun olduğu bildirilen alanlarda yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıkması muhtemel tarihi eserlere zarar vermemek adına dekapaj çalışmaları titizlikle yürütülmekte, şüpheli olan yerlerde çalışmalar durdurularak Kazı Başkanlığı haberdar edilmektedir.

Müze Projesi

Kazıların tamamlanmasının ardından, ortaya çıkan kültür varlıklarının teşhiri amacıyla Bakanlık tarafından uygun görülecek bir alanda tam donanımlı bir müze oluşturulacak ve bu müzenin 2.000 m2 lik kısmının yapım, teşhir ve çevre düzenlemesi Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş tarafından sağlanacaktır.