Termik Sözlük

Termik Sözlük

Termik Enerji hakkında bilmek istediğiniz tüm terimleri Termik Enerji Sözlüğü aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Çeşitli yakıtlardan açığa çıkan ısı enerjisini elektrik enerjisine çeviren tesis. Katı, sıvı ya da gaz yakıt kullanarak elektrik üreten santral.
Bir maddenin sıcaklığı daha yüksek ise daha fazla enerjiye sahiptir. Bir maddeyi ısıtmak enerjiyi bir noktadan başka bir noktaya taşımak demektir.
Fosil yakıtların ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisine dönüştürüldüğü tesislerdir. Örnek: Termik santral, doğalgaz dönüşüm santrali ve rüzgar tarlaları.